loader image

Teisinės paslaugos

Komercinės sutartys

Įmonių teisė ir atitiktis teisiniam reguliavimui

Darbo teisė

Aplinkos apsaugos teisė

Ginčų sprendimas

Nekilnojamasis turtas ir sandoriai

Transporto ir laivybos teisė, aviacijos teisė

Komercinės sutartys

Esame sukaupę svarbią patirtį konsultuodami klientus ir rengdami
įvairias komercines sutartis, įskaitant:
L
Tiekimo sutartis
L
Didmeninio pirkimo-pardavimo
L
Vežimo ir ekspedijavimo sutartis
L

Sandėliavimo sutartis

L

Atliekų tvarkymo sutartis

L

Orlaivio pirkimo-pardavimo sutartis

L

Hipotekos ir įkeitimo sutartis

L
Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos sutartis

Įmonių teisė ir atitiktis teisiniam reguliavimui

Esame sukaupę patirtį svarbią konsultuodami klientus įvairiais įmonių
valdymo teisės atvejais, įskaitant:
L
Vadovų darbo sutarčių
L
Valdybos nario sutarčių
L
Akcininkų sutarčių
L
Akcininkų sutarčių
L

Rizikos analizės ir atitikties politikų srityje

Darbo teisė

Esame sukaupę svarbią patirtį konsultuodami klientus įvairiais darbo
teisės atvejais, įskaitant:
L
Darbo sutarčių
L
Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutarčių
L
Darbo ginčų

Aplinkos apsaugos teisė

Esame sukaupę svarbią patirtį konsultuodami klientus įvairiais aplinkos
apsaugos teisės atvejais, įskaitant:

L
Atliekų tvarkymo sutarčių
L
Atstovavimą aplinkos apsaugos tyrimuose
L
Mokesčių už aplinkos teršimą

Ginčų sprendimas

Esame sukaupę reikšmingą patirtį atstovaudami klientams įvairiuose
ginčuose, įskaitant:

L
Komercinius ginčus
L
Darbo ginčus
L
Skolų išieškojimą
L
Ginčus dėl krovinių
L

Draudimo ginčus

Nekilnojamasis turtas ir sandoriai

Esame sukaupę reikšmingą patirtį konsultuodami ir atstovaudami klientams
dėl nekilnojamojo turto, įskaitant:

L

Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių

L

Preliminarių sutarčių

L

Nuomos sutarčių, žemės nuomos sutarčių

L

Statybos sutarčių

L

Įsisteigimo laisvosiose ekonominėse zonose

L

Hipotekos sandorių

Transporto ir laivybos teisė, aviacijos teisė

Esame sukaupę reikšmingą patirtį konsultuodami ir atstovaudami klientams
su transporto, laivybos ir aviacijos teise susijusiais atvejais, įskaitant:

L

Agentavimo sutarčių

L

Orlaivio pirkimo-pardavimo sutarčių ir hipotekos sutarčių

L

Krovinių gabenimo sutarčių

L

Ekspedijavimo sutarčių

L

Sandėliavimo sutarčių

L

Laivo arešto